Posts

Bộ thờ đầy đủ bằng đồng của xưởng Tín Việt, phù hợp ban thờ 1,97mx0,97m

Tổng hợp những bộ đồ thờ bán chạy tại Đồ Đồng Tín Việt năm 2021

Bộ đồ thờ bằng đồng cao 50cm làm màu 2 công nghệ gửi vào Gia Lai cho chú Hùng

Bộ đồ thờ bằng đồng cao 60cm, ngoài ra còn đủ các kích thước từ nhỏ đến lớn phù hợp với tất cả ban thờ

Bộ đồ thờ bằng đồng đầy đủ cao 70cm dành cho ban thờ 217cm

Tranh bằng đồng hình phật thích ca ngồi dưới gốc cây bồ đề.

Tranh treo tường bằng đồng, tranh đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng đông