Posts

Bộ ngũ sự bằng đồng, cao từ 45cm đến 83cm.

Một số bộ đồ thờ bằng đồng